Reģistrējoties šai vietnē, Jūs pilnībā piekrītat šiem vispārīgajiem lietošanas noteikumiem.

IDENTIFIKĀCIJA UN PUBLISKUMS

Šo vietni publicē Laboratoires URGO SAS, Francijas akciju sabiedrība, kas reģistrēta Dižonas Uzņēmumu reģistrā ar numuru B 433 842 044 un reģistrēto pamatkapitālu €12,528,000, juridiskā adrese Francijā: 42 rue de Longvic – 21300 Chenôve, France. Atbildīgais par publikācijām tīmekļa vietnē ir Pjērs Mustāls (Pierre MOUSTIAL), Laboratoires URGO izpilddirektors.

TĪMEKĻA MITINĀŠANAS PAKALPOJUMI

Šīs vietnes mitinātājs ir Laboratoires URGO, kas atrodas 42 rue de Longvic – 21300 Šenovā, Francijā.
Vietnes grafisko risinājumu autors – Axome.

Visi grafiskie elementi, struktūra un viss Laboratoires URGO vietnes saturs ir aizsargāts ar Autortiesību un preču zīmju likumu, Patentu likumu un tiesības uz grafisko atainojumu. Laboratoires URGO vai uzņēmuma partneri ir šīs vietnes īstenie īpašnieki. Šīs vietnes saturs ir paredzēts tikai personīgai lietošanai.

Tīmekļa lapas atveidošana ar Laboratoires URGO nesaistītā kontekstā vai Laboratoires URGO piederošas lapas ievietošana ir aizliegta.

Preču zīme Humer® ir Industriālās attīstības un izpētes sabiedrības [Société de Développement et Recherche Industrielle] īpašums.

PERSONAS DATI

Dati, ko Laboratoires URGO datu procesors iegūst šajā vietnē, ir nepieciešami, lai:

 • atbildētu uz rakstveida pieteikumiem, kas nosūtīti no kontaktinformācijas sadaļas;
 • izsūtītu periodiskos informatīvos izdevumus;
 • uzskaitītu vietnes apmeklējumu (ar Google Analytics rīku).

Jūsu dati nonāk vienīgi Laboratoires URGO pārziņā iepriekš minētajiem mērķiem.

Atbilstoši 1978. gada 6. janvārī pieņemtajam likumam Nr. 78-17 par datoriem, datu failiem un brīvībām [Francijas Datu aizsardzības likums] ar grozījumiem, Jums ir tiesības piekļūt savai informācijai un to mainīt, kā arī iebilst pret šo datu apstrādi.

Lai īstenotu šīs tiesības, Jums jāraksta uz:

Laboratoires URGO at 42, rue de Longvic – 21300 Chenôve.

Neaizmirstiet mums nosūtīt arī dokumenta kopiju, kas apliecinātu Jūsu identitāti.

HIPERSAITES

Laboratoires URGO neuzņemas nekādu atbildību par vietnē «www.humer.ph» ievietotajām hipersaitēm, kas pārvirza tiešsaistes lietotājus uz citām vietnēm, attiecībā uz šo vietņu saturu vai jebkuru citu vietņu saturu, uz kurām lietotāji varētu tik pastarpināti novirzīti.

Privātām vai juridiskām personām, kas vēlas izveidot hipersaiti uz vietni «www.humer.ph», iepriekš noteikti jāsaņem Laboratoires URGO atļauja, sūtot rakstveida pieteikumu uz augstāk minēto adresi.

ATBILDĪBA

Laboratoires URGO neuzņemas nekādas garantijas par vietni «www.humer.ph». kopumā vai kādu tās daļu. The Laboratoires URGO pieliks visas pūles, lai savā vietnē atspoguļotu precīzu un aktuālu informāciju, taču neuzņemas nekādu garantiju un nevar tikt saukti pie atbildības par kļūdām vai trūkumiem, kas parādās vietnes saturā.

Laboratoires URGO nekādā gadījumā nevar tikt saukti pie atbildības par tiešu vai netiešu kaitējumu, kas varētu būt radies no uzņēmuma vietnes lietošanas «www.humer.ph» vai no vietnes nepieejamības lietošanai.

Laboratoires URGO neuzņemas nekādu atbildību par pieeju tīmekļa vietnēm, kas saistītas ar uzņēmuma vietni «www.humer.ph» un tajās ievietoto saturu, kā arī par citām vietnēm, uz kurām saites var lietotāju pārvirzīt.

Laboratoires URGO patur tiesības veikt izmaiņas jebkuram vietnes elementam un nevar tikt saukti pie atbildības par iespējamām šādu izmaiņu radītajām sekām. Uzņēmums nevar tikt saukts pie atbildības par sarežģījumiem vietnes pieejamībā vai savienojuma pārtraukumu gadījumā.

Laboratoires URGO patur tiesības vienpusēji pārtraukt un/vai apturēt vietnes «www.humer.ph», darbību bez iepriekšēja brīdinājuma un bez jebkāda veida un satura atbildības par šādu darbību.

Kopumā Laboratoires URGO neuzņemas nekādu atbildību tieša vai netieša kaitējuma gadījumos, neatkarīgi no kaitējuma iemesliem, izcelsmes, veida vai sekām, kas varētu būt radušies, piekļūstot vietnei vai izmantojot vietnē ievietoto informāciju; par vietnes lietošanu un ar to saistītajiem iespējamajiem riskiem visu atbildību uzņemas lietotājs.

SĪKDATNES

Mūsu informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju izmantotā tehnoloģija paredz, ka, apmeklējot vietni «www.humer.ph», (kur vien iespējams) tiek izmantotas sesijas sīkdatnes lai nodrošinātu statistisko analīzi un uzskaitītu vietnes apmeklējumu. Taču Jūs varat atspējot sīkdatni savas interneta pārlūkprogrammas iestatījumos.

Uzmanību: šī rīcība atspējos visas pārlūkprogrammas izmantotās sīkdatnes, ieskaitot tās, kas atrodamas citās tīmekļa vietnēs, un tas var radīt informācijas vai iestatījumu zudumu.

Instrukcija pārlūkprogrammai Windows Internet Explorer 7:

 • Izvēlnē noklikšķiniet “Tools” („Rīki”).
 • Nolaižamajā izvēlnē izvēlieties “Internet Options” („Interneta opcijas”).
 • Noklikšķiniet “General” („Vispārīgi”).
 • Noklikšķiniet pogu “Delete” („Dzēst”) sadaļā “Browsing History” („Pārlūkošanas vēsture”).
 • Dialoglodziņā noklikšķiniet pogu “Delete Cookies” („Sīkfailu dzēšana”).

Instrukcija pārlūkprogrammai Windows Internet Explorer 6:

 • Izvēlnē noklikšķiniet “Tools” („Rīki”).
 • Nolaižamajā izvēlnē izvēlieties “Internet Options” („Interneta opcijas”).
 • Dialoglodziņā noklikšķiniet pogu “Delete Cookies” („Sīkfailu dzēšana”) (centrā, pa kreisi no dialoglodziņa).

Instrukcija pārlūkprogrammai Mozilla Firefox:

 • Izvēlnē noklikšķiniet “Tools” („Rīki”).
 • Nolaižamajā izvēlnē izvēlieties “Options” („Iestatījumi”).
 • Dialoglodziņā izvēlieties “Privacy” („Privātums”).
 • Noklikšķiniet cilni “Cookies” („Sīkdatnes”) un pogu “Delete Cookies” („Dzēst sīkdatnes”).

GROZĪJUMI JURIDISKAJĀ INFORMĀCIJĀ

Laboratoires URGO patur tiesības vienpusēji mainīt juridisko informāciju bez iepriekšēja brīdinājuma.

Laboratoires URGO tādēļ iesaka interneta lietotājiem regulāri pārbaudīt šo sadaļu, lai iegūtu jaunāko informāciju par veiktajām izmaiņām.